ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ ดีอย่างไร?

เพาะพันธุ์ปลา จำเป็นต้องฉีดฮอร์โมนไหม?

ฉีดแล้ว มันดีอย่างไร?

1. สามารถเพาะพันธุ์ปลาบางชนิด (ที่ไม่วางไข่ในที่กักขัง เช่น ปลาสวาย)

2. การเพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมน จะช่วยให้แม่ปลาวางไข่พร้อมกัน ทำ ให้ลูกปลาที่ได้มีขนาดเท่าๆกัน

3. สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพยาธิ จากพ่อแม่พันธุ์ ไปสู่ลูกปลา

4. สามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ก่อนฤดูวางไข่ตามธรรมชาติ

5. สามารถผสมพันธุ์ปลาข้ามชนิดได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ปลา

6.สำหรับพ่อพันธุ์จะช่วยกระตุ้นน้ำเชื้อให้มีคุณภาพมากขึ้น

ฮอร์โมนกระตุ้นไข่ อัลวาปริม (Alvaprim)

✔️ใช้ได้กับปลาน้ำจืด🐟 และกบ🐸

✔️ ผสมธรรมชาติ และผสมเทียม

✔️ ฉีดเวลาใดก็ได้ ถ้าพ่อแม่พันธุ์พร้อมจะเห็นผลใน 8-18 ชม.

✔️ฉีดแม่ > ฮอร์โมนจะช่วยกระตุ้นการตกไข่ ไข่เยอะขึ้น ไข่สุกพร้อมกัน

** แม่พันธุ์ต้องมีไข่ก่อน **

✔️ฉีดพ่อ > ฮอร์โมนจะช่วยกระตุ้นน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ให้มีคุณภาพ

** ปลาเพศผู้ ต้องโตเต็มที่มีความพร้อมเป็นพ่อพันธุ์ **

ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนเพาะพันธุ์กบ

คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ ที่จะใช้ผสมพันธ์ุฉีดฮอร์โมนในอัตราส่วนที่กำหนดตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อขาด้านในของกบหลังจากฉีด 8 ชั่วโมง ตัวเมียจะเริ่มวางไข่ หลังจากวางไข่ 24 ชั่วโมง ไข่จะเริ่มฝัก(หลังจากแม่พันธุ์วางไข่แล้ว ให้แยกแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ออก

Read More »

ทำไมต้องปลาช่อน

ปลาช่อน (Snake head fish) เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยมาก เนื่องจากเป็นปลาที่นิยมนำมาประกอบอาหารมากชนิดหนึ่ง เพราะเป็นปลาที่ให้เนื้อสีขาวน่ารับประทาน มีเนื้อมาก เนื้อนุ่มอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด

Read More »